Lagu Batak

Tentang : Artis, Pencipta, Musisi, Produser, Penikmat, Syair

Parsonduk Bolon Naburju

with one comment

Bulan desember i
Ujung ni taon i
Tona ni dainang i
Mulak tu huta i

Lao pasahathon adat ni parbogasonhi
Manjalo pasupasu sian huria i
Tung na so jadi ho marsirang
padan na so boi oseon i

Marpungu ma sude
Raja ni pius i
Dohot na torop i
Di pogu ni alaman i
Manjalo mangalehon
Hombar tu adat i
Sai horas jala gabe
Olop-olopna i
Tubu ma anak sipartahi
Boru pangulaseang i

Reff
Basa do Tuhan i parsonduk bolonku
Hinorhon i tangiang mi
Jumpang na jinalahan i
Nang sipata tarjollung lakahi
Na sai mangarsak roha mi
Alai manganju do ho inang boru ni rajaku
Parsonduk bolon na burju

Parsaripeonta i parsonduk bolonhu
Marture do sude jala mansai dame
Marsiamin aminan marsianjuan be
Nang marsihaholongan na ikkon gabe
Roha na marsipaoloan na mian di rohana be

Advertisements

Written by lagubatak

June 14, 2009 at 4:32 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. bang, ada mp3 nya gk?? klo ada minta linhttps://lagubatak.wordpress.com/syair/parsonduk-bolon-naburju/#comment-form-guestknya donk.. [klo ada yg 1 album 7 Naburju] mauliate..

    Roy Gennes

    August 19, 2011 at 9:56 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: